Ubytovací řád

Vážení hosté apartmánu Albrecht, vítáme Vás a přejeme příjemný pobyt.

1. Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování.

2. V den příjezdu je umožněn vstup do apartmánu od 14 hodin.

3. V den odjezdu je host povinen opustit apartmán do 10.00 a odevzdat klíč provozovateli. V případě že host takto neučiní, je provozovatel oprávněn účtovat cenu dalšího jednodenního ubytování.

4. Ubytovací zařízení ubytuje hosta poté, co se řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží provozovateli doklad totožnosti.

5. Za ubytování platí host při příjezdu hotově, pokud již neproběhla  platba  bankovním převodem před příjezdem.

6. V prostorách apartmánu nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické a vodovodní sítě, používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrospotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů atd.)

7. V celém objektu je přísný zákaz kouření.

8. Host je povinen při odchodu zhasnout světla, vypnout vodu, zabezpečit elektrospotřebicě, zavřít okna a zamknout vchodové dveře.

9. Apartmán a jeho zařízení je hostu předáno bez závad. Pokud host při příjezdu,  nebo během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho zájmu tuto skutečnost nahlásit provozovateli. Pokud tak neučiní, bude náhrada škod vymáhána na něm.

10. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeni a neuhradily poplatek za ubytování.

11. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu, za škody na majetku hosta případně jejich odcizení.

12. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

13. Host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem a dodržovat jeho ustanovení. V případě porušení tohoto ubytovacího řádu má provozovatel právo ukončit ubytování hosta před uplynutím sjednané doby a to bez náhrady. S uhrazením pobytu ubytovaný s tímto řádem souhlasí.